Aile hekimleri ve ilgili sağlık emekçileri, bir süreden beri dile getirdikleri mesleki talepleri uğruna 20 Mayıs’tan itibaren üç günlük greve başladılar.

Sağlık Bakanlığı’nın Aile hekimlerine dayattığı “hafta sonu nöbet uygulaması, zaten ağır olan çalışma koşullarını daha da ağırlaştırmasına; nöbet uygulamasına karşı çıkan hekimlere açılan kurum içi soruşturmalara; hatta verilen “ceza puanı” uygulamalarıyla da işten atılma tehdidi altına alınmalarına ve düşük ücret uygulamasına karşı tepkilerini grevle açığa vurdular. Yanlarındayız!

Aile hekimleri greve giderken; hafta sonu (Cumartesi) nöbet uygulamasına son verilmesi, iş güvencesini ortadan kaldıran ve çalışma koşullarını ağırlaştıran bakanlık yönetmeliğinin geri çekilmesi, sıkça yüzleştikleri sağlıkta şiddetin önlenmesi ve genelde özlük haklarına yönelik saldırıların son bulması talepleriyle tarihlerini en uzun grevine çıktılar.

Başta meslektaşları olmak üzere halkımızı, halklarımızı emekten yana olan herkesi sağlık emekçilerinin bu haklı grevlerinde kendileriyle dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz!

Hükümeti özelde de Sağlık Bakanlığını Aile Hekimlerinin taleplerine kulak verip gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz!

21-05-2015

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir