Artık bilinen yöntemdir. Nasıl ki emperyalist-kapitalist ülkeler kendi çıkarları gereğince bölgesel gerginlikler, çatışmalar yaratarak emellerine ulaşıyorlarsa, yerel burjuva siyasal iktidarlar da (sonunda yüzlerce insanın katledilmesi söz konusu olsa bile) aynı yöntemi izleyerek emellerini gerçekleştirmede asla tereddüt etmediklerini biliyoruz.

Ortadoğu başta olmak üzere birçok yerde suni olarak yaratılan bölgesel savaşlarda emperyal ülkelerin savaşanlara milyarlarca dolar karşılığında silah sattığını nasıl biliyorsak; ülkelerin de çıkarılan iç karışıklıklar da burjuva siyasal iktidarların rolünün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Nasıl ki, Atatürk’ün doğduğu eve ‘bomba atılması’nı bahane ederek 6-7 Eylül 1955’te Rum halkına katliama varan saldırılar planlanmasının bir arka gerçeği varsa, 40 yıl önce Maraş’ta Alevi halkına dönük katliamın arka planını dönemin başbakanı Bülent Ecevit olayların, kendisini, uzun süredir direndiği sıkıyönetim talebine zorlamak için kontrgerillalar tarafından çıkarıldığını açıklamıştı.

Maraş Katliamı, 19 Aralık ile 26 Aralık 1978’de Maraş’ta meydana gelen Alevilere yönelik katliam. Resmi rakamlara göre yedi gün süren olaylar sırasında 120 insan öldürüldü. Alevilere ait 200’ün üzerinde ev yakıldı, 100’e yakın işyeri tahrip edildi. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından bu yana kurucu irade tarafından Alevi halkının Müslümanlığa asimile edilme çabalarının devamı olan katliam üzerinden tam 40 yıl geçmiş olması ve siyasi sorumluları bilinmesine rağmen halen açığa çıkarılmış değil.

Maraş katliamıyla arzu ettikleri planı da hayata geçirdiler. Olaylar nedeniyle Diyarbakır, İzmir, Suriye-İran-Irak gibi sınır boylarını çevreleyen iller de dâhil olmak üzere birçok ilde sıkıyönetim ilanı gündeme gelmiş, toplam 13 ilde sıkıyönetim ilan edilmiş, daha sonra bu illerin sayısı arttırılmıştı.

Alevi halkının zaman zaman evlerinin kapılarına işaretler konulması her an yeni Maraşların devreye konmasından başkaca bir şey olmadığını biliyoruz. Alevi toplumumuz geçmişten önemli dersler çıkararak “ne ölmek ne de öldürmek istemiyoruz, kimliğimizle, inancımızla insan gibi yaşamak istiyoruz” diyerek kendileri üzerinden düşünülen planları boşa çıkaracaktır.

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi olarak; Maraş’ta yitirilen canlarımızın anıları karşısında saygıyla eğiliyor ve katliamın sorumlularını lanetliyoruz.

ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM PARTİSİ

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir