Hugo Rafael Chavez Yoldaşı kaybettik!

Bir emekçi aile çocuğu olarak 1954 yılında dünyaya gelen Chavez’i genç ve verimli yaşta yitirdik.

Latin Amerika’da, ABD’nin “arka bahçesi”nde emperyalizme ve kapitalizme karşı bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesi veren Venezüellalı emekçiler liderlerini, can yoldaşlarını kaybettiler! Başları sağ olsun!

Chavez ve ekibi, Bolivarcı anti-emperyalizmi Marx, Lenin ve Che’nin anti-kapitalizmi ile bütünlüklü savunarak özgün bir sosyalizm pratiğini geliştiriyordu. Politik çizgisini “21. yüzyıl sosyalizmi” ve “Bolivarcılık” sentezi olarak özetlenebilir ki okuduğu askeri akademide de bu fikirlerini koruyup geliştirecek hatta teşkilatlanmaya gidecekti. Chavez ve ekibi için,  Latin Amerika’da 21. yüzyıl sosyalizm dalgasının ilk habercileri denilebilir.

Chavez ordudayken darbeye yönelmiş olsa da siyasi hayatı seçim başarılarıyla doludur. 1998 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini peş peşe girdiği dört seçimi kazanarak sürdürdü. Öyle ki her defasında % 54 ile % 63 arasında değişen oranlarla seçimleri kazanmıştı.

Emperyalist merkezler “sonun Şilili Allende gibi olacak” dediler ve dedikleri kısmen de olsa oldu, çünkü askeri darbeye maruz da kaldı ama askerler O’nu ancak iki gün tutup bırakmak zorunda kaldılar.

Chavez 2000 yılında seçildiği ikinci başkanlık döneminde; komünal konseyler, işçilerce yönetilen kooperatiflerin kurulması, toprak reformu ve dünyada esen özelleştirme furyasına karşı durarak petrol şirketleri başta olmak üzere kamulaştırmaya yönelmesi işçilerden, yoksullardan büyük destek gördü.

Venezüella halkının başı sağolusun!

6 – 03 – 2013

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.