Bu gün; emperyalist-kapitalist uygarlığın önemli bir parçası olan “medeni” Avrupa’nın gözleri önünde Boşnak Halkından 8372 kişinin 11 Temmuz 1995 tarihinde tarifsiz bir vahşetle soykırıma uğratılmasının 25. yıldönümü.

Bu gün; emperyalist-kapitalist uygarlığın önemli bir parçası olan “medeni” Avrupa’nın gözleri önünde Boşnak Halkından 8372 kişinin 11 Temmuz 1995 tarihinde tarifsiz bir vahşetle soykırıma uğratılmasının 25. yıldönümü.

Dünya halklarını sayısız utanç içinde bırakan katliamlar zincirinin bir yenisinin gerçekleştiği Srebrenitsa Soykırımı’nda yaşamdan koparılan 8372 kişinin aziz hatıraları önünde eğilirken, bir bütün olarak soykırımda dahli olanları da büyük insanlık adına lanetliyoruz!

Srebrenitsa Soykırımı’nın esas nedeni; Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya ve Makedonya’dan oluşan Yugoslavya’nın parçalanması, yaşanan iç savaşın ana nedeni yeni bir sömürgecilik, yeni bir ilhak girişiminin kendisidir.

Kürdistanlılar olarak; ağırlıklı olarak Müslüman Boşnakların yaşadığı Srebrenitsa’nın zengin madenler barındıran bu bölgesini bütünüyle ele geçirmek için Sırp komutan Ratko Miladiç’e bağlı Sırp birlikleri ve özel olarak “akrep” diye adlandırılan özel güvenlik güçleri tarafından da gerçekleştirilen bu soykırımlar bize hiç de yabancı gelmemektedir.

Srebrenitsalı Müslüman Boşnak halkının 4 yıl süren kuşatma ve savaş süresince katledilerek soykırımdan geçirilmesi döneminde Türkiye’nin doğrudan bir müdahalesi olmamış, kılını kıpırdatmamıştır. Ne zaman ki Boşnakların Aliya İzzetbegoviç önderliğinde kendi topraklarında egemenliklerini tesis etme ve ülkelerini imar etme sürecine girişmeleri esnasında Müslümanlık adına timsah gözyaşları döken Türkiye de yeni pay adına devreye girmiştir.

Tıpkı Srebrenitsa da olduğu olduğu gibi, bu gün aynı Müslüman Türkiye’nin, yüzyıldır kendi topraklarında özgürce yaşamak ve geleceklerini tesisi etme çabası içinde olan Müslüman Kürtleri Türk ordusuyla, özel militarist savaş güçleri ve silahlandırdığı gerici İslamcı güçlerle birlikte saldırarak Rojava Kürdistanında sömürge alanını genişleterek, Kürt halkını hala katlederek ikiyüzlülüğünü sürdürmektedir. 

Kürdistan komünistleri olarak dünya halklarına sesleniyoruz: Bekaları uğruna emperyalist-kapitalistlerin ve bölge sömürgeci güçlerin yaşanılan bu utanç verici soykırımları sürdürmelerinden, insanlığı gözlerini kırpmadan kıyımdan geçirmelerinden asla çekinmeyeceklerini, çekinmediklerini bilin!

Srebrenitsa Soykırımını yaşayan bir tanığın “Normal insanlar savaşı çıkarmadı. Siyasetçiler, yani üsttekiler bunu başlattı. Asıl sorun kirli oyunları olan siyaset!” sözü her şeyi özetler durumdadır!

Srebrenitsa halkı için gözyaşı dökenleri, acılarını acıları bilen dünya insanlığını soykırımlara, katliamlara, sömürgeciliğe karşı seslerini gür bir şekilde yükseltmeye çağırıyoruz!

Kürdistan Komünist Partisi – KKP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir