13-14 Ekim 2018’de ÖSP II. Genel Olağan Konferansı Amed ÖSP il binasında toplandı.

Kürt Ulusal Marşı ve devrim mücadelesinde yitirdiklerimiz anısına saygı duruşu ile başlayan ve Genel Başkanın açılış konuşmasıyla devam eden Konferansımız, iki gün boyunca çalışmasını şu gündem üzerinden sürdürüp başarıyla sonuçlandırdı.

II. Genel Konferansımız; dört parçada halkımızın ulusal bağımsızlık mücadelesini, Kürdistan-Türkiye ve Dünya işçi sınıfının mücadelesini selamladı, şovenizmi, sömürgeciliği ve kapitalizmi lanetledi.

II. Genel Konferansımız; Program ve Tüzük’te delegasyonca önerilen değişikliklerin ele alınıp sonuçlandırılması; ÖSP’den KKP’ye isim değişikliği; politik ve örgütsel karar tasarılarının görüşülmesi ve tüm bunlara ilişkin varılan sonuçların III. Genel Kongreye sunulması tartışılıp başarıyla sonuçlandırıldı.

Program ve tüzükte öngörülen değişiklikler yapıldı; III. Genel Kongreye, KKP adının alınması önerisi kararlaştırıldı ve birden fazla örgütsel, politik karar tasarıları tartışılıp onaylandı. İki gün boyunca devam eden bu faaliyetle parti yapısı III. Genel Kongremize daha hazırlıklı hale gelmiş oldu.

II. Genel Konferansımız; politik süreç ile bağlantılı önemli politik karar tasarıları üzerinde çalıştı. Yerel seçimlerde alınacak tutum; ekonomik kriz ve ajitasyon-propaganda çalışmalarımız; 9 parti ve hareket ile birlikte geliştirdiğimiz anadil kampanyası; işçi sınıfının durumu ve mücadelemiz; gençliğin durumu ve yönelişimiz; Ortadoğu ve Kürdistan’da durum ve yapacaklarımız üzerine… gibi önemli gelişmeler üzerine kongre onayına sunulmak üzere kararlar alındı.

II. Genel Konferansımız; Güney Kürdistan’a, Doğu ve Rojava Kürdistan’ına, somutta da Kerkük ve Efrin işgalleri ile İran’ın PDKİ ve HDK kamplarına saldırıları ele alınıp tutum ve yönelişler belirlendi. Ortadoğu ve Kürdistan’da barışın yakında görünür olmadığı, bunu sorumlusunun statükocu güçler olduğunun altı çizildi.

II. Genel Konferansımız; Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki siyasal sürece, özellikle tek adam rejimine ilişkin önemli tespitler yapıp, geniş siyasal ittifaklar için çağrılar çıkarttı. İktidarın ekonomik krizin sonuçlarını, işçi sınıfı ve yoksul halkın sırtına bindirme yönelimine karşı işçi sınıfını “krizi bizi çıkarmadık, kim çıkardıysa sonuçlarını da onlar üstlensin” tespitinden hareketle mücadeleye çağrıldı.

II. Genel Konferansımız, Civata Ciwanî Komunîstê Kurdistan (CCKK) kuruluşunu ve çalışmalarını selamladı. Gençlik örgütünün çalışmalarının bugünkü süreçte önemini vurguladı ve genç yoldaşlara başarılar diledi.

Bütün bu karar ve yönelişlere ilişkin ayrıntılı açıklama ile çağrıyı, III. Genel Kongreye bıraktı.

16-Ekim-2018

Özgülük ve Sosyalizm Partisi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir