Ankara’da birincisi 19 Kasım Cumartesi günü saat 13’te diğeri 20 Kasım Pazar günü saat 14’te olmak üzere iki panel gerçekleştirildi. OHAL nedeniyle yer bulmada sıkıntının yaşanması nedeniyle her iki etkinlik de ÖSP Genel Merkez salonunda gerçekleştirildi. Her ki etkinliğin kaydı yapıldı yakında videoları paylaşılacaktır.

Birincisi; “ÖSP’ de isim değişikliği, program-tüzük – federasyon-bağımsızlık tartışması ile birlikte komünist birliği sağlamak” içerikli belirlenen üç aylık etkinlikler dizisinin Ankara paneliydi. Konu; “Ortadoğu-Kürdistan’da yön arayan tarih ve değişim dinamikleri (bağımsızlık-federasyon)” tartışmasını içermekteydi.

Haluk Gerger ve Sinan Çiftyürek’in konuşmacı olduğu, Mahmut Konuk’un moderatörlüğünü yaptığı panel verimli tartışmalarla geçti. Moderatörün açılış konuşması ve her iki sunumcu, Türkiye ve Kürdistan’da yaşanan son iç siyasal gelişmeler ile birlikte Ortadoğu ve Kürdistan’da yaşananlar ele aldı.

Haluk Gerger hoca, konuşmasında panel konusunu anlatırken, iç siyasal gelişmelerle birlikte özelde de “Kürdistan’da bir komünist partinin varlığının çok önemli olduğunu” üzerinde durdu.

Sinan Çiftyürek ise, panel konusu çerçevesinde sunum yaparken özelde de ÖSP’nin gündemine aldığı program-tüzük, federasyon-bağımsızlık ve Kürdistan komünistlerinin birliği tartışmasıyla birlikte parti adını Üçüncü Genel kongre’de Kürdistan Komünist Partisi (KKP) olarak değiştirmeyi hedeflediklerinin” üzerinde durdu. Panel verimli soru ve cevaplarla sona erdi.

İkinci panel ise; ÖSP ve Komünist Hareket’in birlikte düzenlediği, “99. Yılında Ekim Devrimi ve Öğrettikleri” başlığı altında yapıldı. ÖSP adına Sinan Çiftyürek’in,  Komünist Hareket adına Münir Köymen’in konuşmacı olduğu ve Mahmut Konuk’un moderatörlüğünü yaptığı panelde hem sunumlar zengindi hem de katılımcılar ciddi katkılarla panele zenginlik kattılar. Sinan Çiftyürek sunumunda esas olarak, “Reel sosyalist rejimler neden yıkıldı ve 21.yy sosyalizminin ana çizgileri” üzerinde durdu. Münir Köymen ise, “Ekim Devrimi’nin tarihteki yeri ve önemi, Ekim Devriminin belli başlı aşamaları ve örgüt/örgütlenmenin önemi” çerçevesinde sunumunu yaptı

 

 

img_0565 img_0571 img_0565-1

img_0563

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.