Türkiye işçi sınıfının onurlu mücadele tarihi içinde en anlamlı yeri olan ve gerçekleştirdiği en görkemli ayaklanma ile sermaye cephesi saflarında “devrim olacak” endişesiyle ülkeyi terk etmelerine yol açan 15-16 Haziran 1970 şanlı direnişi 49. yılında bir kez daha saygıyla anıyor ve selamlıyoruz.

Türkiye işçi sınıfının onurlu mücadele tarihi içinde en anlamlı yeri olan ve gerçekleştirdiği en görkemli ayaklanma ile sermaye cephesi saflarında “devrim olacak” endişesiyle ülkeyi terk etmelerine yol açan 15-16 Haziran 1970 şanlı direnişi 49. yılında bir kez daha saygıyla anıyor ve selamlıyoruz.

Hakların; meclis kulislerinde, masa başlarında değil sokaklarda ve meydanlarda kazanılacağını dosta düşmana gösteren ve bunu ispatlayan devrimin önder gücü işçi sınıfının 15-16 Haziran sınıf ayaklanmasını bir kez daha selamlıyor ve bu direniş gününde canlarını yitiren, yaralanan, bedel ödeyenlerin mücadeleleri ve abideleşen anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

İşçilerin 15-16 Haziran’da ayaklanmasına o gün yol açan sendikalarını özgürce seçmelerine,  istedikleri sendikadan özgürce ayrılmalarına engel olan, işçilerin temel talepleri olan grevli-toplu sözleşmeli sendika talebi ve grev haklarını kısıtlayan mevcut durum, bugün, değişmiş biçimiyle azgın bir şekilde sürdürülmektedir.

Kapitalizmin krizinin giderek artmasından dolayı sermaye güçlerinin kiralık işçilik ve taşeron dayatmaları, kıdem tazminatlarının fona devredilerek el koyma ve iş güvencesinin ortadan kaldırılması hazırlıkları, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından ötürü işçi cinayetlerinin hız kesmeden sürdürülmesi, çocuk ve kadın emeği üzerindeki ağır sömürünün artmasından ötürü cehenneme dönüştürdüğü bu ortamı tersine döndürmek işçi sınıfımızın ellerindedir!

İşçi sınıfı ve emek güçlerini; kendisi ve kendisinin bir parçası olan toplumun bütünü için hayatı cehenneme dönüştüren kapitalist sermaye düzenine karşı yeni 15-16 Haziran ruhunu kuşanarak örgütlü mücadeleyle bu saldırıları durdurmaya çağırıyoruz!

Ekmeğimize, alınteri emeğimize göz koyanlara karşı Kürdistan işçi sınıfını; örgütlenmeye, emeğimizi birlikte özgürleştirmeye çağırıyoruz.

Yaşasın 15-16 Haziran Genel Direniş ve Başkaldırı Ruhu!

Bijî Azadi!

Bijî Sosyalizm!

Kürdistan Komünist Partisi – KKP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir