Soykırımın 107. yılı

24 Nisan 1915’te başta Ermeni halkı olmak üzere Müslüman olmayan halkların/milletlerin tehciri, soykırımı; geriye kalanların ise Müslümanlaştırılması esas alınmıştır. Ermeni halkımıza yaşatılan bu soykırım ve sürgünü lanetliyoruz!

24 Nisan 1915’te başta Ermeni halkı olmak üzere Müslüman olmayan halkların/milletlerin tehciri, soykırımı; geriye kalanların ise Müslümanlaştırılması esas alınmıştır. Ermeni halkımıza yaşatılan bu soykırım ve sürgünü lanetliyoruz!

Soykırımın 107. yılında katledilenlerin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz!

Bu soykırım karşısında Türk devleti tarafından yapılan “sistemli bir devlet politikası değil, savaş koşulları, hastalıklar, iklim, bölgedeki çete ve aşiretlerin saldırıları ve Ermenilerin zorunlu göçünü kolaylaştıracak imkânların bulunmaması” gibi açıklamalar, savunmalar gerçeği yansıtmamaktadır.

İttihat Terakki’nin Türk ulusunun “varlığı ve güvenliği” üzerinden Türk ve Müslüman olmayan halkları yok etmeyi, soykırıma maruz bırakmayı bilerek, planlayarak yaptığı apaçık ortadadır.  

Bu sitemli yok etme planı Rumlar, Çerkezler, Süryaniler ve daha sonra Kürtlere de yaşatıldı.

Ermeni halkının beklediği özür dilemeyi, taleplerini dikkate almayı bir kenara bırakalım, Türk devleti bu ırkçı siyasetini içeride ve dışarıda hala sürdürmektedir. Bir taraftan Federe Kürdistan Bölgesi’ne diğer taraftan Rojava’daki özerk yönetime dönük her türlü saldırılarına devam etmektedir.

Tarihten beri inançlar bahçesi olan çok uluslu bu coğrafyada yaşayan halkları birbirine düşmanlaştıran ırkçı politikalardan hala uzak durmayan Türk devletini yanlışlarından dönmeye, Ermeni halkının talepleri yönünde adım atmaya çağıyoruz.

Güney Kürdistan Bölgesi’ndeki inanç, dil ve kültür zenginliği; Türkmen, Ermeni, Arap vb. halkların parlamentodaki temsiliyetinin yasal güvence altında olması, başta Türkiye olmak üzere tüm Ortadoğu ülkeleri için örnek olabileceğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Partimiz; kime yapılırsa yapılsın, soykırımı büyük bir insanlık suçu sayarak tüm insanlığı ırkçılıkla mücadeleye çağırır. 

24.04.2022

Kürdistan Komünist Partisi – KKP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir