15-16 Haziran
İşçi sınıfı ayaklanmasının 52. yıldönümünü devrimci duygularla selamlıyoruz!

Gerçek bir işçi başkaldırısı ile kent yaşamında 2 gün boyunca etkili olan “Yeter; üreten biziz yöneten de biz olacağız” hissiyatıyla işçilerin sokağa inmesine yol açarak Türkiye işçi sınıfının tarihinde önemli bir dönüm noktasını yaratan 15-16 Haziran direnişine selam olsun! Bu direnişte yitirdiğimiz işçileri saygıyla anıyoruz!

1967’de DİSK’in kuruluşuyla birlikte 1970’lere doğru yükselen mücadelesi ve sınıf sendikacılığı temelinde işyerlerinde hızla örgütlülüğünü geliştirmesi burjuvazinin gözünü korkuttu. DİSK’i toplu sözleşme yapamaz hale getirmek ve yok etmek amaçlandı. Dönemin hükümetinin yapmayı düşündüğü 274 ve 75 sayılı Sendikalar Yasası’ndaki değişikliklerle DİSK’in önünün kesilmesi hedefine dönemin ana muhalefet partisi CHP de ortak olur. İşte bu girişimi işçi sınıfı bütün varlığıyla, gücü ve devrimci enerjisi, militan sınıf karakteriyle yarattığı 15-16 Haziran Direnişi’yle yerle bir eder. Söz konusu yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir. İptal edilen bu yasa 12 Eylül faşist askeri darbesi sonrasında tekrar yürürlüğe sokulur.

İşçi sınıfı kendi gücünün farkına vardığında neleri başaracağını 15-16 Haziran direnişi ile deneyimlemiştir. O günden bugüne işçi sınıfı direnişleriyle, hükümetlerin ve sermayenin işçi sınıfının haklarına dönük saldırıların engellenebildiği görülmüştür. Yeter ki dün başarıldıysa bugün de başarılabilir bilinciyle işçi sınıfı kendi gücüne, birliğine olan inancını koruyabilsin!

Kapitalizm halkların iş-aş-konut-sağlık gibi yaşamsal sorunlarını çözemedi, çözemiyor. AKP Hükümetinin işçi-emekçi düşmanı politikası sonucu 30 milyona yakın ücretli işçi ve emekçinin alım gücü düştü, mutfaktaki yangın gün be gün büyüdü, büyüyor. Sömürgeci rejim, geçinemiyoruz diyen işçilerin, yoksul halkın tepkisini Kürdistan parçalarına dönük savaş ve işgalle bastırmanın hesabında. Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfı bu hesabı boşa çıkarmalı. Savaş siyaseti ekonomik krizi ve yoksulluğu daha da derinleştirecek. İşçi ve emekçileri savaşa karşı tutum almaya çağırıyoruz!

Partimiz; bugünün işçi ve emekçilerini çözüm sosyalizmde şiarıyla yeni 15-16 Haziranlar yaratmaya çağırır!  

Yaşasın 15-16 Haziran!

Bijî Azadî! Bijî Sosyalîzm

Kahrolsun Kapitalist Düzen!

15/06/2022

Kürdistan Komünist Partisi-KKP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir