103. yılını kutladığımız Sosyalist Ekim Devrimi’ni gerçekleştiren komünist önderlerini ve işçi-emekçi güçlerini selamlıyor, mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyoruz!

Sadece Rusya’yı değil dünyayı da değiştiren Büyük Ekim Devrimini selamlıyoruz!

103. yılını kutladığımız Sosyalist Ekim Devrimi’ni gerçekleştiren komünist önderlerini ve işçi-emekçi güçlerini selamlıyor, mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyoruz!

Ekim Devrimi; devrimci bir partinin önderliğinde işçi sınıfının devrimci mücadelesiyle kazanılmış ilk sosyalist devrimdir. Burjuva devrimler çağını kapatan, proleter devrimler çağını açan Ekim Devrimi, Rusya’da sınıfsal baskı ve sömürünün son bulmasının yanında, dünya ezilen halkları ve işçi sınıfında umut ve coşkuyu büyütmenin kendisi olmuştur.

Dünün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içinde olan bugünün sözde bağımsız devletleri, halkları mutsuz yaşamın içinde Sovyetlerin çöküşünün pişmanlığını yaşamaktalar. İşçilerin ilk defa kendi sınıf iktidarında eşitsizliğe, yoksulluğa, açlığa ve baskılara son verdikleri ve hayata güvenle baktıkları insanca düzenin özlemini yeniden duymakta oldukları da açıktır.

Her şeye rağmen burjuva iktidarların büyük korku kaynağı, dünya işçi-emekçilerin ve ezilen halkların büyük kurtuluş kaynağı olan sosyalizme dair özlem ve umut yerini hala korumaktadır.

İşçi sınıfını, emekçileri ve tüm ezilenleri 21. yüzyılın yeni Ekim devrimlerini yaratmak için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Selam olsun, Sosyalist Ekim Devrim’nin izinden yeni Sosyalist Ekimleri yaratacak olanlara!

Kürdistan Komünist Partisi – KKP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir