Burjuva devrimler çağını kapatan, proleter devrimler çağını açan Ekim devrimine ve önderlerine selam olsun!

Ekim Sosyalist Devrimi’nin on binlerle ADSIZ KAHRAMANLARINA selam olsun!

Ekim Sosyalist Devrimi (ESD) yeni bir sayfa açarak tarihe not düştü. İlk kez ezilenler, sömürülenler; işçi, asker, köylü Sovyetleri ile kendi demokrasilerini ilan ettiler. Bu ezilenlerin, sömürülenlerin doğrudan demokrasisiydi. İlk kez, seçenler, seçtiklerini istediklerinde geri çağırma (görevden alma) hakkına kavuştu. İlk kez askeri ordu da bile subaylar/komutanlar, seçimle yani doğrudan demokrasi ile görevlendirilmeye başladı. Ordu ilk kez ESD ile demokrasi ile tanıştı.

ESD ile kurulan Sovyet hükümetinin ilk kararnamelerinden biri, komşularla barış, toprak meselesinin emekçi, yoksul köylü lehine çözüm ve işçi sınıfının tüm sanayi üretiminin yöneticisi haline getirilmesi gibi… muazzam hamleler yaptı.

Ekim Sosyalist Devrimi ile halklar hastanesi Çarlık Rusyası, halkların ortak bahçesine dönüştü. Tüm uluslara, nüfusu az-çok tüm halklara kendi kaderini tanıma hakkı tanındı. Ekim Devrimi, ulusal soruna yeni bir içerik katarak, ulusal meselenin çözümünü, emperyalist sömürgeciliğe karşı ezilen halkların ve sömürgelerin genel kurutuluşunun bir parçasına dönüştürdü. Ekim Sosyalist Devrimi, yarattığı büyük etkiyle; başta Afrika ve Asya’da olmak üzere, klasik sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş mücadelelerini; dünya komünist hareketinin ve uluslar arası işçi sınıfı mücadelesinin müttefiki haline getirdi.

Ekim Sosyalist Devrimi; sınıfsal ve ulusal eşitlikleri sağlarken, baskı ve sömürüyü kaldırmanın yanı sıra cinsiyet eşitsizliğine de son vererek kadınların ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanda erkeklerle eşitliğinin yolunu açarak bu alanda da burjuva ufkunun sınırlarını aştı. Dahası ESD, kadını küresel planda özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin dinamik bir bileşeni haline getirdi.

ESD, geleceğe ışık tutan dersler yüklü biz ESD’yi Kürdistan’da ulusal özgürlük ve sosyalizm mücadelemizde yaşatacağız.

Yirmi birinci yüzyıl içerikli yeni ESD’ler için mücadeleyi yükseltelim!

Yaşasın Sosyalizm!

Kahrolsun Kapitalizm!

24.10.2017

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir