Kürdistan Komünist Partisi
parti yönetim tarzında “komüncü bizi” derinleştirecek adım olarak başkan yerine KKP MYK kendi içinde KKP sözcülerini belirler.

BASINA VE KAMUOYUNA!

Kürdistan Komünist Partisi Sözcülerinin belirlenmesi üzerine…

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) son yıllarda genel başkalığın değişimini parti de yönetim tarzı ve temsiliyeti birlikte tartışıyordu. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının son altı yıldır KKP’ye kongre yaptırmaması değişim ve tartışmanın sonuçlanmasını engellemişti. Hem tartışmaların olgunlaştığı hem de Sinan Çiftyürek yoldaşın milletvekili olması nedeniyle istifası sonucu 30 Temmuz 2023 tarihinde toplanan KKP Parti Meclisi;

Gerek 19. ve 20. yüzyıllarındaki katı merkeziyetçi, standart üretim rejiminin 21. yüzyıla gelindiğinde temel hatlarıyla aşılma sürecine girmesinin yarattığı yeni durum, gerekse sosyalist sistemin yıkılmasından çıkardığı derslerden hareketle aşağıdaki sonuçları kamuoyu ile saygıyla paylaşır.

Bir; 20. yüzyılın aksine, 21. yüzyılda partinin her kademesinde demokratik merkeziyetçi işleyişte, merkeziyetçiliğin içeriğini demokrasinin belirlemesi gerektiği saptaması.

İki; değişen koşullarda parti komünist kimliği ve aidiyetine yeniden içerik kazandırabilmek amacıyla partide lider değil komüncü “biz” arayışında olması.  Ve KKP’nin çıkardığı 21. yy’da Özgürlük Ve Sosyalizm Manifestosu ile partinin her kademesinde “kalıcı koltuklara” karşı bir kültür geliştirmeyi sürdürmüş olması.

Üç; parti yönetim tarzında “komüncü bizi” derinleştirecek adım olarak başkan yerine KKP MYK kendi içinde KKP sözcülerini belirler. Somutta;

Siyasi sözcü olarak Nusrettin Maçin,

Basın ve Örgütlenme Sözcüsü olarak Yasin Yetişgen,

Kadın sözcüsü olarak Melek Almakça yoldaşları belirler.

18.08.2023

KKP Parti Meclisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir