1 Mayıs 2022 KKP afişi

1 Mayıs 2022 KKP afişi

Kürdistan işçi-emekçilerini, inkâr, katliam ve savaş koşullarında sömürüye, sömürgeciliğe karşı birlik ve dayanışma ruhuyla mücadelelerini yükseltmeye çağırıyoruz!

1 Mayıs; 1886 yılında günde 12, 14, 16 saat çalıştırılarak ağır sömürüye maruz kalan işçi sınıfının 8 saatlik iş günü talebiyle direndikleri ve zafer elde ettikleri günün adıdır! Yaşamını yitiren işçilerin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz!

136 yıldır sermayenin baskı ve saldırılarına rağmen daha insanca talepler uğruna kapitalizme, sömürüye, eşitsizliğe karşı birlik ve dayanışma ruhuyla mücadele eden işçi sınıfını selamlıyoruz! Dünya işçi sınıfı ve emekçilerin kapitalist-emperyalist sömürü düzenine karşı birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs kutlu olsun!

Kürdistan işçi-emekçilerini, inkâr, katliam ve savaş koşullarında sömürüye, sömürgeciliğe karşı birlik ve dayanışma ruhuyla mücadelelerini yükseltmeye çağırıyoruz!

“Pandemi değil aşırı kâr hırsıyla davranan kapitalizm öldürür” sözümüz bir kez daha doğrulanıyor. Son zamanlarda giderek etki gücünü kaybeden pandemiye rağmen işçi sınıfı başta olmak üzere geniş halk kesimi zam, enflasyon, yoksulluk, açlık altında yaşam kavgası veriyor. Savaş ve artan petrol fiyatlarının yarattığı pahalılık ve günlük zamlarla ücretler hızla eridi, eriyor.  İktidarın yalanının aksine büyüyen işsizlik, fazla çalışma saatleri, “iş kazaları” adı altında artan iş cinayetleri ve zam yağmurları altında eriyen alım gücü işçi intiharlarını artırıyor. 2022 yılının ilk üç ayında en az 347 işçi hayatını kaybetti.  Her gün yazılı ve görsel basında atanamayan veya iş bulamayan üniversite mezunlarının intihar haberlerinin yer alması neredeyse olağanlaştı.

 Ama çaresiz değiliz!

“Geçinemiyoruz” diyerek Ocak ayından bu yana giderek tırmanan sokak eylemleri, fabrika ve motorlu kurye işçilerinin direniş ile hak elde edişlerinin kendisi, şimdiden bu düzenin böyle gidemeyeceğinin işaretlerini öne çıkardı! “Bu düzen böyle gitmez/gitmemeli” diyenleri yeni bir yaşam ve düzen için birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Talep ve haklarımız için, çocuklarımızın savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada yaşaması için örgütlü mücadeleye çağırıyoruz!

İşçiler, işsizler, ezilenler, kadınlar, gençler insanca yaşayacağımız sınıfsız, sömürüsüz sosyalist düzen yaratma uğruna örgütlü mücadeleyi geliştirelim!

Bu gücün birleşik ve kitlesel olarak dayanışma içinde kendisini göstereceği alanlar 1 Mayıs alanlarıdır. 8 Mart ve Newroz’un açığa çıkardığı coşkuyla işçiyi, işsizi, “geçinemiyoruz” diyen emeklileri, kadınları, sağlık emekçilerini, gençliği1 Mayıs’ta alanlarda buluşmaya çağırıyoruz!

Bijî Yek Gulan

Yaşasın 1 Mayıs!

Kahrolsun Kapitalist Sömürü Düzeni!

Yaşasın Sosyalizm

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

30/04/2022

Kürdistan Komünist Partisi-KKP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir