THKO önderleri

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan

THKO önderlerinin miras bıraktıkları devrimci duruş, kavga ve devrettikleri sosyalist mücadele günden güne büyüyerek yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

6 Mayıs 1972’de idam edilen 68 kuşağının ve THKO’nun önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan yoldaşları sevgi ve saygıyla anıyoruz! 

THKO önderlerinin miras bıraktıkları devrimci duruş, kavga ve devrettikleri sosyalist mücadele günden güne büyüyerek yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

16 Mart 1971 günü yakalanan Deniz Gezmiş, karşısına çıkarıldığı Kayseri Valisi’nin: “Hükümet istifa etti. Maksadınız bu muydu?” sorusu karşısında; “Hayır, Hükümetle bizim ilişkimiz yok. Biz yeni bir rejim, yeni bir devlet kuracağız. Onunla ilgiliyiz.” der.

Bu; basit, anlaşılır sade cümle sadece THKO önderlerinin değil, o dönemin, 68 kuşağını içeren bütün devrimcilerin temel yönelişlerinin somut hedefidir. Bu kuşak Marksist-Leninist bir bilinç ve yönelimle Türkiye siyasal tarihine yeni bir sayfa eklemenin süreciyle göğe akın eden sosyalist-komünist kadrolardı!

Bu süreç; anti-emperyalist, anti-kapitalist devrimci bakışla “yeni bir rejim, yeni bir devlet kurma” hedefiyle bir yandan mevcut rejimi değiştirmenin diğer yandan da geçmiş mücadele tarzının sorgulanmasıyla yol ayrımının başlangıcıydı!

İdam sehpasında haykırılan “Yaşasın Marksizm-Leninizm’in yüce ideolojisi! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın işçiler, köylüler!” siyasal mesajla sosyalist halk iktidarı hedeflenirken, Kürtlerin ulusal haklarına dair vurgularla sömürgeciliğe de tutum alınır!

Bugün hala, birçok sol siyasal yapılar sosyalizm fikriyatı konusunda farklı düşünüşlerde olmalarına rağmen, mutabık kaldıkları nadir konulardan birisi; 68 kuşağını devrimci önderler olarak görmesi, savunmasıdır!

İnandıklarını hayata geçirme konusunda tereddütsüz davranarak bizlere örnek oldular.   Sosyalizm mücadelemizde daima yaşayacaklar.

06/05/2022

Kürdistan Komünist Partisi-KKP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir