Mustafa Muğlalı
Mevzu Kürtler ve Kürdistan olunca insancıl hukukun ve insan hayatının değersizleştiği bu yerde ölümler sıradanlaşıyor. Dün Seyfo Deresi’nde 33 kişi bugün Roboski’de 34 kişiyle halkımız katledilmiştir.

Sömürgeci Türk Devleti tarihi yüzlerce sorgusuz, yargısız infazlarla, katliamlarla doludur. Bu katliamlardan birisi de Seyfo Deresi’nde kurşuna dizilerek katledilen 33 yoksul Kürt köylüsüdür.

Katliamın 79. yıldönümünde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz!

3. Ordu Komutanı Orgeneral Mustafa Muğlalı’nın emriyle, 1943 yılının Temmuz ayında Van’ın Özalp ilçesinden suçsuz, günahsız 33 Kürdün katledilmesini lanetliyoruz!

33 Kurşun; aralarında biri kadın ve 11 yaşında bir çocuğun bulunduğu 33 kişinin iki müfreze tarafından götürüldüğü Seyfo Deresi’nde katledilmeleridir. Katliamın yapıldığı yerin halen “yasak bölge” olması nedeniyle, 79 yıldır gidilemeyen bu yerde katledilen kişilerin mezarlarının bile olmaması geride kalan aileler için büyük acı olmaya devam etmektedir.

 “Türk-İran hududunda kaçakçılık ve çapulculuk” türetilmiş suç ithamı tipik sömürgecilik uygulamasıdır; işgalci, soykırımcı devletin Kürt hakikatini reddetme gayretidir. Bu yalan ve inkâr üzerinden yüz yıldır Kürt halkını yok sayarak reva gördüğü zalimane davranışı reddediyoruz. “Türk- İran hududu” denilen yer Kürtlerin iradeleri dışında bölünmüş, parçalanmış Kürdistan’dır. Kürdistan’ın sömürgeleştirilmesiyle birlikte sanayisiz, tarımsız bırakılan Kürt halkının zorunlu geçim kaynağıdır “sınır” ticareti.

İran’da “kolberlik”, Türkiye’de “kaçakçılık” adı verilen bu “sınır” ticareti her iki tarafta da ayrı ayrı isimlendirilseler de akıbetler değişmiyor. Mevzu Kürtler ve Kürdistan olunca insancıl hukukun ve insan hayatının değersizleştiği bu yerde ölümler sıradanlaşıyor. Dün Seyfo Deresi’nde 33 kişi bugün Roboski’de 34 kişiyle halkımız katledilmiştir.

Kürdistan siyasetini, sömürgeciler tarafından sürdürülen askeri operasyonlar ve savaş politikaları karşısında birlik olmaya çağırıyoruz!

Kürdistan Komünist Partisi – KKP

30/07/2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir