1 Mayıs 2017’de;

*Resmi oranlarla bile %13’lere dayanan ve genç nüfusta %23’e ulaşarak büyük bir sosyal yaraya dönüşen işsizliğe;

*Toplam 26 milyon çalışandan 9 milyona ulaşan ve erkeklerde %30, kadınlarda %49’u bulan, Suriyeli göçmen kitlesiyle çok daha büyük oranlara ulaşan kayıt dışılığa;

*Soma ve Siirt Şirvan gibi maden ocakları başta olmak üzere ücretlilerin ağır çalışma koşullarına;

*“Sokak boş gezenlerle dolu çalışmazsan çalışacak çok” söylemi altında dayatılan düşük ücretli çalışmaya;

*Kadınların halen ucuz emek gücü olarak görülmesine; kadınının bedenine ve kadın kimliğine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddete;

*Anadilde eğitimden yoksunluğun yarattığı sosyal soykırıma; yoksulluğun tavan yaptığı halk kesiminde çocukların, sağlıksız ve güvencesiz iş ortamlarında sermaye gruplarının ucuz iş gücü haline getirilmesine; çocuklarımızın ceza evlerinde, yurtlarda… tecavüze uğramasına ve bu iğrençlikleri yapan ve göz yumanlara devletin, toplumun vicdanını tatmin edecek önlem ve ceza almamasına;

*İşçilerin ağır bedeller ödeyerek elde ettikleri kıdem tazminatı, grev ve toplu sözleşme haklarının çıkarılan kanunlarla içinin boşaltılmasına; OHAL ile tümüyle rafa kaldırılmasına; sendikaların içi boşaltılarak sömürü düzeninin emniyet sübaplarına dönüştürülmesine ve KHK ile binlerce kamu işçisinin haksız-hukuksuz işten ihraç edilmelerine;

*Türk rejiminin, Kürdistan’da halkımıza karşı sürdürülen savaş siyasetine, şimdi de Şengal ile Dêrika Hemko’ya dönük gerçekleşen korsanca saldırılarına;

*Ve deniz/okyanuslarıyla, ormanlarıyla, tarımı ve tatlı su kaynaklarıyla küremizde geleceğimiz olan tüm zenginlik kaynaklarımızın emperyalist-kapitalist sermaye gruplarınca yağmalanmasına karşı… Alanlara çık, sesini yükselt, bölgesel-küresel dayanışmanı örgütle!

Evet, bugün 1 Mayıs işçi emekçi bayramı!

İşçiler ve emekçiler için hem sevinç hem acılarla yüklü bir gün!

İşçi-emekçilerin, zenginlere ve onların sömürü düzenine kararlı karşı duruş sergilediği; günde 18 saat ağır çalışma koşullarına karşı alanlarda direnişe geçen Amerika’nın Detroit, Şikago, New York, Kentucky kentlerindeki siyahî, beyaz, Latin, Kızılderili ve farklı inançlardan gelen işçilerin, birlik ve dayanışmasıyla 8 saatlik çalışma süresini sermayeye ve iktidarına kabul ettirdikleri için mutlu bir gündür!

1 Mayıs Türkiye ve Kürdistan işçileri için de acı ve sevinçle yüklü bir gün! 34 işçinin katledildiği 1 Mayıs 1977 Taksim’i unutmadık!

İşçiler, Emekçiler, Kadınlar, Gençler!                          

Emperyalist tekeller ve onların yerli işbirlikçileri daha fazla kar dürtüsüyle; doğaya, emeğe, insanlığın ortak tarihsel birikimine… fütursuzca saldırıyor, el koyuyor. Teknolojik gelişmenin sağladığı büyük imkânlarla doğa/küremize zorbaca müdahale ederek; deniz-okyanus ürünleri, tarım ve tatlı su kaynakları, ormanlar hatta artık giderek temiz hava… kısacası yer altı ve yer üstü tüm zenginliklerimiz, her şey pazar ve piyasanın bir unsuru haline getirilerek elimizden alınıyor. Buna sessiz kalmayalım!

Sağlık-eğitim-kültür gibi alanların “esnekleştirme” adı altında aç gözlü tacir-tüccarlara peşkeş çekilmesine hayır diyerek, toplumun ve halkların can alıcı toplumsal değerlerine sahip çık!

Emperyalist silah tekellerinin, yerküremizi özellikle de Asya kıtasını; ürettikleri silahların üzerinde denendiği ve pazar yaratıldığı coğrafya yapılmasına hayır de!

Halkların, toplumların haber alma-bilgilenme kaynakları olan medya araçlarının emperyalist-kapitalist tekellerin, güdümünde halka karşı kullanımına sessiz kalma!

Rejimin, kentlerimizi bile yakıp yıkacak kadar Kürdistan’da halkımıza karşı sürdürdüğü savaşına; halkımızın iradesiyle seçmiş olduğu milletvekilleri ve belediye başkanlarını tutuklanmasına; seçilmişlerin yerine kayyum atanmasına karşı, 1 Mayıs’ta sesini yükselt!

16 Nisan referandumunda kazananın HAYIR olduğunu ve hile-hukuksuzlukla ilan edilen sonucu tanımayacağını bir kez daha ilan et!

Ezilen ve baskılanan halkımız/halkalarımız ÖSP sizleri;

Gelecekte eşit, özgür, sömürüsüz ve barış içinde yaşanılabilir bir dünya için,

Özgür ve demokratik bir Kürdistan için,

Ezilen – sömürülen halklar, tüm kimlikler, 1 Mayıs’ı alanlarda dayanışma içerisinde coşkuyla kutlayalım. Haydi, 1 Mayıs’a!

Yaşasın 1 Mayıs,

Bijî Yek Gulan

Bijî Azadî, Bijî Sosyalîzm.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir