Kadri Yıldırım

Zimanzan û kedkarê wêjeya Kurdî Prof. Dr. Kadrî Yildirim çu ser dilivaniya xwe!