Dünya işçi sınıfı ve emekçi halklarının sömürüye, kapitalizme, eşitsizliğe karşı birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs kutlu olsun!

Dünya işçi sınıfı ve emekçi halklarının sömürüye, kapitalizme, eşitsizliğe karşı birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs kutlu olsun!

Kürdistan işçi emekçilerinin 1 Mayıs’ı kutlu olsun!

Sömürüye, sömürgeciliğe, kapitalist-emperyalist düzene karşı birlik ve dayanışma ruhuyla yükselttikleri mücadelelerini selamlıyoruz!

Bulunduğumuz her ortamda 1 Mayıs’ı kutlayalım!

Koronavirüs tehdidi nedeniyle 2020 1 Mayıs’ı küresel olarak meydanlarda kutlanamayacak! Uluslararası işçi sınıfı ve Kürdistan işçi emekçilerini; bulundukları iş yeri, fabrika, büro, mekan, ev… her yerde, 1 Mayıs’ı 1 Mayıs yapan mücadele sürecinde katledilen tüm emekçiler için saygı duruşuna ve 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırıyoruz!

Küresel sermaye düzenini, kapitalizmi lanetleyelim!

Kullan-at tüketim toplumu kültürü (kültürsüzlüğü) ile küremizi, üzerinde yaşayan tüm canlılarla birlikte var olmak yok olmak çizgisinde tehdit eden;

Ortaya çıkan Covid-19’un pandemine dönüşmesine sebep olan;

Sınırsız aç gözlülük, bencil çıkarlar, yaşamsal ihtiyaçlar yerine tüketime odaklı üretimle küremizin kaynaklarının sınırlarına dayandığını görüp sömürecek yeni Dünyalar arayan;

Covid-19 kuşatması ile ağırlaşan varoluşsal krizinin yükünü, milyonlarca işçiyi sokağa atarak sırtlarına yükleyip açlığa mahkum eden… kapitalist düzeni ve sahiplerini lanetleyelim!

Şili’den Lübnan’a kapitalist sömürü düzenine, siyasi iktidarlarının rüşvet-yolsuzluk-mülkiyet hırsızlıklarına başkaldıran dünya işçi sınıfının mücadelesini selamlayalım, büyütelim.

Kürdistan işçi-emekçilerini ve uluslararası işçi sınıfını Covid-19’un yarattığı, yaratacağı yeni koşullarda; yeni örgütlenme, mücadele ve dayanışma araçlarını pratik-politik mücadele içerisinde örmeye-yaratmaya çağırıyoruz! 01.05.2020

Yaşasın 1 Mayıs!

Kahrolsun kapitalizm!

Yaşasın Sosyalizm!

Kürdistan Komünist Partisi – KKP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir