20. yüzyılın tüm çehresini dünden bugüne baştan aşağı değiştiren Ekim Devrimi’ni devrimci duygularla selamlıyoruz!

Büyük Ekim Devrim’i kutlu olsun!

20. yüzyılın tüm çehresini dünden bugüne baştan aşağı değiştiren Ekim Devrimi’ni devrimci duygularla selamlıyoruz!

Değil Rusya’nın, tüm dünya tarihini değiştirerek kapitalist egemen güçlerin yüreğine korkuyu yerleştiren Ekim Devrimi’ni yaratanları 104. yılında da selamlıyoruz!

Onlar davar,  ayaktakımı, buna cüret edemezler” diyen burjuvaziye, en alttakilerin, sömürülenlerin sömürücü sınıfın egemenliğini yani burjuvaziyi yıkıp kendi egemenliğini kurabileceklerini tarihsel olarak ispat edenlerin mücadeleleri ve eserleri önlerinde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.

Sovyetlerdeki çöküşe rağmen, sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş ile dünya işçi sınıfının mücadelelerine ilham kaynağı olan, kadını emeği ve kimliği ile görünür kılıp toplumsal saygınlık kazandıran sosyalist Ekim Devrimi’nin, sosyalist işçi iktidarının bıraktığı büyük iz canlılığını hala korumaktadır!

Kapitalist egemen güçlerin “sosyalizm çöktü, yaşasın iktidarımız” sevinç çığlıklarına rağmen hala korkularıyla beraber yaşamaktalar. Çünkü çöken hiçbir şeyin olmadığını, Ekim Devrimi’nin yarattığı ruhun hala canlılığını korumakta olduğunu biliyorlar. Ulusal ve toplumsal mücadele içinde olan biz Kürdistan komünistleri açısından da ne Marksizm-Leninizm ne sosyalizm ne de Ekim Devrimi’nin temsil ettiği değerler çökmemiştir!

Bu yakınlarda yitirdiğimiz 65 yıllık komünist çınarımıza “bırak bu işleri, bak sosyalizm çöktü” diyerek yolundan döndürmek isteyenlere; “Ben onu bunu bilmem. Kim nereye gidiyorsa gitsin. Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olana dek, ben savaşacağım” diyen Mirali yoldaşın izinden “bu daha başlangıç mücadeleye devam” kararlılığıyla yeni Sosyalist Ekimleri yaratacak olanlara selam olsun!

Sosyalist devrimler çağının başlangıcı olan Ekim Devrimi bu yüzyılda da ilham kaynağımız olmaya devam ediyor.

Kürdistan Komünist Partisi-KKP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir