2014 yılında Kürdistan’da ve tüm dünyada sermayenin sömürü ve baskı düzenini daha güçlü  lanetleyelim!.. Fabrikalarda, işyerlerinde sermayeye karşı yaratacağımız birliğimizi 1 Mayıs’ta alanlara taşıyalım!

* İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs kutlu olsun!

* Sömürüye ve zulme karşı direniş günü olan 1 Mayıs’a, alanlarda emeğin yaşamsal taleplerini dile getirerek sahip çıkalım!

* 2014 yılında Kürdistan’da ve tüm dünyada sermayenin sömürü ve baskı düzenini daha güçlü  lanetleyelim!.. Fabrikalarda, işyerlerinde sermayeye karşı yaratacağımız birliğimizi 1 Mayıs’ta alanlara taşıyalım!

* “Sermayeye güvence, işçiye esneklik” adı altında taşeronlaştırma ve işsizlik dayatmasına, Kürde asimilasyon getiren “Ulusal İstihdam Stratejisi”ne karşı bilinçlenelim, örgütlenelim… Kürdistan’ın bölgesel ve küresel sermaye için ucuz işgücü cenneti yapılmasına “hayır” diyelim!

* Hükümetin temel hak ve özgürlüklere yönelik yasak ve saldırılarına, alanlarda güçlü bir haykırışla “dur” diyelim!

* Çocukları okul sıraları yerine tarlalarda karın tokluğuna çalışmak zorunda bırakılan anne ve babalar, bu 1 Mayıs’ta sesinizi, taleplerinizi yükseltin!

* Halkımız için ekmek-su kadar yaşamsal olan anadilde eğitim hakkını bile tanımaya yanaşmayan iktidara karşı mücadeleyi büyütelim!.. Emek cephesi olarak, Kürt halkının ulusal özgürlük mücadelesini omuzlayalım, ağır bedellerle elde edilmiş kazanımlarını çoğaltalım!

* Sonu gelmeyen iş kazalarına karşı devletin ve patronların ciddi tedbirlere yönelmemesini bu 1 Mayıs’ta daha güçlü lanetleyelim!.. Batılı demokrasilerin, Bangladeş’te geçen yıl 622 işçinin bir iş cinayetine kurban gitmesine sessiz kalmalarını teşhir edelim!

 

İşçiler, Emekçiler!

Kapitalizm altında ekonomik ve sosyal yaşamınız her geçen gün daha da ağırlaştırılıyor, işsizlik bir sosyal felakete dönüşüyor. Fransa, Almanya, İngiltere, ABD ve Japonya gibi gelişmiş kapitalist ülkelerde de emekçilerin kazanılmış sosyal hakları her gün yeni saldırılarla kısıtlanıyor. Giderek buralarda da artık bıçak kemiğe dayanıyor!..

Vietnam, Çin, Bangladeş, Mısır hattında ise işçilere reva görülen tam anlamıyla ortaçağ kölelik koşullarıdır. İşçiler, karın tokluğu bile denilemeyecek 40-80 dolar arası değişen aylık ücret, ya hiç olmayan  ya da oldukça kısıtlanmış sosyal haklar altında gün boyu çalışmaya mahkum ediliyor. Bu kölece çalışma koşullarında, Bangladeş’te olduğu gibi ülkelerin ezici çoğunluğunda iş cinayetleri her defasında yüzlerce işçinin canına mal oluyor. Dünya seyrediyor!

 

İşçiler, İşsizler!

Kürdistan’da da kapitalizm gelişiyor. Ama kapitalizm gelişiyor diye sevinmeyin. Sizin payınıza yine yoksulluk, kısıtlanmış sosyal haklar, karın tokluğu bile olmayan bir ücret ve akıldışılığa vardırılmış ağır çalışma koşulları düşecek!.. Kapitalizm gelişirken, sizin için tasarlanan ise “üretimde esneklik” adı altında köle ticareti benzeri bir uygulama olan “kiralık işçilik”, “ödünç işçilik”tir. Sizi pazarlayacak olan geçici ve özel istihdam büroları, kısmi zamanlı çalışmayı dayatırken, sermayeye ise güvence üstüne güvence verecekler.

 

İşçiler, Gelecek Kaygısı Taşıyan Kadınlar ve Gençler!

Kapitalizme mahkum değilsiniz. Başka bir dünya mümkün!.. Sınıfsız, sömürüsüz, baskısız bir dünya mümkün!

İnsanı ya sömürü ya da tüketim unsuru olarak görmeyen, yalnızca insan olduğu için değer veren bir düzen mümkün!

Gençliğe güvenli gelecek, kadına eşit ve özgür yaşam sağlayan bir düzen mümkün!

İşsizliği bir sosyal felaket, çalışmayı kölece iktisadi disiplin olmaktan çıkaran bir dünya mümkün!

Mümkün olan bu düzenin adı SOSYALİZM’dir!.. 1 Mayıs’ta, güncel ekonomik, sosyal ve siyasal  taleplerimizle birlikte sosyalizm şiarını da haykıralım!

 

Kahrolsun sömürü düzeni kapitalizm!

Yaşasın halkımızın ulusal özgürlük mücadelesi!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın sosyalizm!

 

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP)

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.