17 Kasım 2018 Cumartesi günü toplanan ÖSP Üçüncü olağan genel kongresi belirlenen gündem üzerinden çalışarak başarıyla sonuçlandı. Kongre gündeminde isim ve program deşikliği ile birlikte önemli güncel siyasal karar tasarıları vardı.

I – Kürdistan ve dünya devrim şehitlerine saygı duruşu ile başlayan Kongremiz; Kürdistan’ın dört parçasında süren ulusal özgürlük mücadelesini; Kürdistan-Türkiye-Dünya işçi sınıfı ile komünist hareketin kapitalizme karşı mücadelesini selamladı.

II – Kongremiz; uzun süredir partinin gündeminde bulunan isim değişikliğini kararlaştırdı. Artık partimizin adı,Partîya Komunîst a Kurdistan, kısaltılmışı KKP’dir!  Ülke de-yurtdışında cismimiz gibi adımız da tekleşti. Bunda emeği geçen herkese teşekkürler. İnanıyoruz ki hem Ülke de hem de yurtdışında III. Genel Kongremizden sonra KKP bayrağı altında daha da başarılı olacağız.

Kongremiz, Kürt/Kürdistan meselesinin çözümünde, iki halkın eşit federasyonu ile birlikte stratejik olarak bağımsızlığı belirledi.

III – Kongremiz, Güney Kürdistan’ın bağımsızlık karar ve hedefini desteklediğini; Rojava Kürdistan’ında çözümün, fiili federatif duruma resmiyet kazandırmakla gelebileceğini ilan etti. Kongremiz; Kürdistan’i parti, aydın ve halkımızı Rojhilat Kürdistan ile unutulan Kızıl Kürdiistan’la dayanışma çağrısı yaptı.

IV –Ne içerde sonu gelmeyen askeri operasyonlar; ne ülkenin etrafını beton duvarlarla örerek yarı açık cezaevine çevirmek; ne de sınır ötesi işgal ve operasyonlarla Kürt/Kürdistan meselesi çözülmedi çözülmez diyen Kongre irademiz;  Türkiye devlet ve iktidarını, Kürt meselesinin silah ve şiddetten uzak çözümü yönünde adım atmaya çağırdı. 100 yıllık geçmiş tecrübenin silah ve şiddetle Kürt meselenin çözülmeyeceğini yeterince kanıtlamaktadır.

V – Kongremiz; Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki siyasal sürece, özellikle başkanlık sistemiyle birlikte tek adam rejimine ilişkin önemli tespitler yaptı. Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, tek adam sisteminin geriletilmesi için Yerel seçimlerde halklar arası geniş demokrasi cephesinin kurulması çağrısını yaptı.

Kongremiz, yaklaşan Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Kürt partileri arasında süren iş ve eylem birliği çalışmalarını önemser. Yerel seçimlerde Kürtler arası ittifakın gerçekleşmesi için parti olarak elimizden geleni yapacağımızı ilan eder. Partilerimize, “yerel seçimlerde ittifak kuralım, birlikte daha büyük kazanımlar elde edelim ve iktidarda ortaklaşalım çağrısını yeniledi.

VI – Kongremiz; mevcut siyasal iklimde gerek Kürdistan parçalarında ulusal ittifakın gerekse parçalar üstü Ulusal Kongrenin gerçekleşmesi için tüm parti, hareket ve kadrolarımızı adım atmaya çağırıyor. Partilerimiz, sırasıyla Kobanî kuşatması ve özgürleşmesi, 25 Eylül bağımsızlık referandumu, Kerkük ve Efrin işgallerinde annelerimizin-halkımızın “şîn û şahîya me yeke” bilinciyle gösterdiği parti-parça üstü tutumu örnek alarak ulusal ittifakı kurmaya çağırır. Kuzey Kürdistan’da ulusal demokratik ittifakın gerçekleşmesi için KKP’nin elinden geleni yapacağını belirtir.

VII – Kongremiz, 9 parti ve hareketin birlikte karalaştırdığı ana dil kampanyasını önemli adım olarak görüp destekler. Kürt Dil Platformu adı altında kalıcılaştırılmasını önemli bulup savunur. Hali hazırda Platformda yer almayan partilerimizi yer almaya ve halkımızın ana diline sahip çıkmaya çağırır!

VIII –Kongremiz;  önümüzdeki aylarda ekonomik krizin ve sonuçlarının daha ağırlaşacağını belirler, işçi sınıfı ve yoksul halkımızı “krizi biz çıkarmadık, kim çıkardıysa sonuçlarını da onlar üstlensin” diyerek kapitalizme ve hükümetin politikalarına karşı mücadeleye çağırır.

Ekonomik krize karşı işçi emekçilerin ekonomik sosyal haklarını savunmak, krizin yükünün emekçilerin sırtına yükleme adımlarına karşı direnişi örgütlemek için tüm devrimci, ilerici yurtsever güçleri mücadele etmeye çağırır.

IX – Kongremiz, merkezinde Kürdistan’ın yer aldığı Asya-Ortadoğu üzerinde 25 yıldır süren savaşın bitirilmesi için taraflara sorunları barışçıl siyasal zeminde ele almaya çağırır.

Bölgeye barışın gelme koşulunun; ABD ve Rusya’nın emperyal hedeflerinden vazgeçip sınırlarına; İran ve Türkiye’nin bölgesel emperyal hedef ve işgallerden vazgeçip ülke sınırlarına dönmeye bağlı olacağının altını çizer! Kürdistan ve Filistin halkının bağımsız devletleşme hakkını çözümün temel halkası olarak görür.

X – Kongremiz, Kürdistan’da ulusal özgürlük ve sosyalizm davasını bütünlüklü savunan herkesi; Cigerxwin’dan Yılmaz Güney-Dr. Şıvan (Sait Kırmızıtoprak)-Avni Gökoğlu-Urfan Alpaslan-Mazlum Doğan’a, Hüseyin Elmas’lardan, Hasan Türkmen, Seyit Konuk-İ.Ethem Çoşkun-Necati Vardar’a, Cevat Saim Çelen’den, Tuncay Atmaca ve Namık Doruk’a uzanan ulusal özgürlük ve sosyalizm değerlerini kucaklayan KKP’de birleşmeye çağırır.

Dün KKP’den ÖSP’ye, bugün tekrar ÖSP’den KKP’ye döndük! Artık ismen de yeniden KKP’liyiz.

18.11.2018

Kürdistan Komünist Partisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir