ÖSP; kadına şiddeti, tecavüzü lanetlemek için duyarlı herkesi sokağa eyleme çağırıyor!

ÖSP; işçisiyle, işsiziyle, ev kadınıyla tüm kadınları 8 Mart’ta taleplerini haykırmaya, yeni anayasa metninde karşılık bulması için mücadele etmeye çağırır!

ÖSP; kadına şiddete, baskıya ve sömürüye “hayır” demek için eylem alanlarına çıkan Kürdistan kadınını özgün ulusal özgürlük taleplerini haykırmaya çağırır!

Emekçi kadınlar!

Amerikalı kadın işçilerin, ‘ekmekte istiyoruz gül de’ diyerek başlattıkları direnişin tarihi olarak bilinen ve tüm dünya kadınlarına miras bıraktıkları mücadele ve umudu temsil eden gündür 8 Mart!

Kadının, özel mülkiyetin ve sınıflı toplumların varoluşundan beri yaşadığı erkek egemen baskıya, zulme ve sistemin sömürüsüne isyanının temsilidir 8 Mart!

Özelimizde devletin halkımıza dönük uyguladığı ulusal zulmüne karşı isyandır 8 Mart!

İşçiler, işsizler, ilerici yurtsever güçler!

Kadına yönelik şiddetin hızla tırmandığı ve devletin buna engel olmak için gereken önlemleri almadığı Türkiye ve Türkiye Kürdistan’ında her gün kadınların erkekler tarafından öldürülüşüne tanık oluyoruz. Öyle ki her gün gazete ve televizyonlarda kadınların şiddete, tecavüze ve cinayetlere kurban gittiği haber olmakta! Özelde de Kürdistan’da yaşanan savaş ve sonuçlarıyla en çok kadınları, kadınlarımızı etkiliyor. Savaşın beraberinde getirmiş olduğu şiddet, yoksulluk ve göçün en çok kadınlarımızı etkilediğini yaşayarak görüyoruz!

Genelde kadın evde, işte, sokakta ikinci cins olarak görülmeye devam ediyor. Aynı işi yaptığı halde daha az ücret alıyor, sigortasız ve sendikasız çalıştırılıyor.  Çalıştığı işyerlerinden kriz bahanesiyle ilk çıkarılanlar yine kadınlar oluyor. Merdiven altı atölyelerde kayıt dışı çalışan kadınların, apartman, merdiven ve büro temizlik işlerinde ucuz iş gücü olarak görülen gündelikçi kadınların dramına şahit oluyoruz!

 

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi;

Devletin, kadına yönelik şiddete yasal düzenlemeleri yapması ve hayata geçirmesi için,

Eğitim, istihdam başta olmak üzere her alanda genelde fırsat eşitliğinin özelde de ücretlerde eşitliğin sağlanması için;

İş yaşamında kadınlık ve analıktan kaynaklanan ihtiyaçların karşılanması için;

Çocuğuna kendi ana dilinde eğitim öğretimin verilebilmesi ve masal, ninni türkülerini dilinde söyleyebilmesi için;

Siyasi düşünceleri nedeniyle şiddete maruz kalan, tutsak edilen, öldürülen kadınların hesabının sorulması için;

Dini inancından ve yaşam şeklinden dolayı hor görülen, eğitim hakkı elinden alınan kadınlar için,

Evde, işte, sokakta taciz, tecavüz ve şiddetine maruz kalan kadınlar için;

Cinsel yönelimi nedeniyle aşağılanan, şiddet gören hatta öldürülen kadınlar için;

İnsanlığın geçmiş ve geleceğinin yarısını yaratan ve yaratacak olan kadınların insan olmaktan, birey olmaktan, kadın olmaktan, bir ulusa, bir sınıfa ve bir inanca mensup olmaktan kaynaklanan haklarına sahip çıkmak için;

Hak almanın mücadele etmekle mümkün olacağını bilerek tüm kadınları mücadeleye davet ediyor!

Yaşasın 8 Mart emekçi kadınlar günü!

Kahrolsun kadına şiddet, baskı ve kötü muamele!

 

8 MART 2013

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP)

     

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.