İçinden geçtiğimiz 21.yy’da Kürdistan’ın parçalanmışlığı, sömürgeci işgal ve parçalarımıza saldırılar devam ediyor. Rojava ve Güney’de atılan özgürleşme adımları her defasında sömürgeci statükoyla karşı karşıya geliyor, Doğu ve Kuzey Kürdistan’da sömürgeciliğin iktidar dizginlerini sıkı tutmak isteyen güçler en vahşi uygulamalarıyla halkımızın en haklı taleplerine saldırıyor. Türk devleti, Kuzey’de yaşayan halkımıza düşman olduğu gibi Başur ve Rojava’da yaşayan halkımıza da düşmanlık yapıyor, uyduruk bahanelerle sınır ötesi harekâtlar ve savaş tezkereleri çıkarıyor. Kısaca Türk devleti 100 yıldır tıpkı onun öncülü olan Osmanlı devleti gibi sömürgeciliğin doğasına uygun hareket ediyor. Ancak ne Kürdistan eski Kürdistan’dır ne de Kürtler eski Kürtlerdir, tarihsel ilerleyiş bize; bu yüzyılın Kürtlerin yüzyılı olduğunu, 20.yy’da aldığımız yenilginin 21.yy’da zaferle sonuçlandırılacağını somut verilerle gösteriyor. Kürdistan Komünist Gençlik Meclisi, Kürt ulusal meselesinin Kürdistan ülkesinin önce Osmanlı-Safeviler arasında ikiye daha sonraları 1900’lerin başlarında emperyalist Fransa ve İngiltere’nin de desteğiyle işgalciler tarafından dörde bölünmesiyle ortaya çıktığını tespit eder. Kuzey’de yaşayan Komünist Kürt gençleri olarak bizler de halkımızın ulusal mücadelesinde, kendi kaderini özgürce tayin edebilmesi için var gücümüzle mücadele etmeye hazır olduğumuzu ilan etmek istiyoruz. Sömürge bir ülkenin gençliği olarak Komünist faaliyetimizi; sömürge olan ulusumuzun içinde yürüttüğümüzün bilinciyle; ulusal varlığımızın bir statüye dönüştürülmesinin aciliyetini öne çıkarıyor ve ideolojik çizgimizi esas alarak Kürdistan’da biz de varız, Kürdistan’da Komünist bir gençlik var diyoruz!

Politik çalışmamızın her dönem öne çıkaracağı en acil gündem kuşkusuz ulusal meselenin çözümü ve ulusal kazanımlar olacaktır. Bununla beraber yürütmek istediğimiz mücadele ulusal özgürlükle beraber sınıfsal bir özgürlüğü içerdiği için; gençliğin sınıfsal aidiyetine uygun davranması, sınıfsal kimliğine uygun bir politika geliştirmesi ancak komünist gençliğin ve onun örgütlü gençlik hareketinin müdahalesiyle mümkün olabilir. Kürdistan Komünist Gençlik Meclisi (KKGM); bu noktadan hareketle üzerine düşen devrimci öncülüğü ve devrimci sorumluluğu yerine getirmek isteyenlerin gençlik meclisidir. KKGM; Kürdistan’da komünist kimliği taşıyan, devrim mücadelesini yürütmek isteyen gençliğin öz örgütüdür.

Kürdistan’ın ağırlıklı oranda genç bir nüfusu vardır ve bu nüfusun önemli bir kısmı ya işsizdir ya da emeğini 1800’lü yılların ağır çalışma koşullarında düşük ücret karşılığında patron sınıfa satmak durumunda kalan işçi-emekçi gençliktir. Gençliğimizin okuyan kesimi de üniversiteden arta kalan zamanını çalışmakla geçirmekte, yoksul bir sınıfın üyesi olarak gelecek kaygısını üzerinde ağır şekilde hissetmektedir. Bu yanıyla sömürge ülkenin gençliği olarak hem ulusal ezilmişliğin sömürüsünü-boyunduruğunu hem de sınıfsal aidiyetimizin sömürüsünü üzerimizde taşıyarak; çifte bir zulmün altında çifte bir isyanın yoğrulduğu kıvamdayız.

Bu temel perspektiflerden hareketle;

KKGM; Özgürlük ve Sosyalizm Partisi’nin/ÖSP gençlik örgütü olarak kuruldu. KKGM ile Kürdistan’da var olan gençlik örgütlerine bir yenisi eklenmiyor, Marksist-Leninist ideolojik-politik duruşuyla ve ulusal özgürlükle bütünlük içerisinde sosyalizm savunusuyla nitelik olarak farklı bir gençlik örgütüdür.

KKGM; gençliğin ulusal, demokratik, akademik ve ekonomik taleplerini sahiplenir ve savunur. Ancak mücadelesini sömürgeci burjuva düzenin sınırları içerisine, sömürgeciliğin bize vermek zorunda bırakacağımız kırıntılara hapsetmez. KKGM, sömürgecilerin kırıntılarıyla yetinenlerin değil sömürgeci düzene ‘artık yeter’ diyenlerin örgütüdür.

KKGM, geçici zaferlere değil; geçici zaferleri de içine alan kalıcı bir zaferin elde edilmesi için bayrağını yükseltir. Gündelik, dönemsel sorun ve talepleri devrim mücadelesinin geliştirilmesi ekseninde tartışır.

KKGM, gençliğin başta sömürgeci burjuva asimilasyoncu kültürün bir ürünü olan ulusal değerlerine ve sınıfsal değerlerine yabancılaşmasına karşı; komünal, devrimci, proleter, Kürdistani değerleri temsil etme mücadelesi verir.

KKGM, burjuva bireyciliğin-bencilliğin ve sömürgesine özenen kişiliğin karşısına toplumsallığı ve Kürdistani kişiliği çıkarır. Gençliğin ülkesini, ulusunu ve ait olduğu sınıfını tanıması için var gücüyle mücadele eder.

KKGM, Kürt ulusal meselesini; dört parçaya bölünmüş Kürdistan’ın birleştirilmesi ve işgalcilerin ülkeden atılması olarak görür.

KKGM, Kürdistan’da sömürgeciliğin ortadan kaldırılması, ulusal boyunduruğa son verilmesi, Kürt ulusunun özgürlüğü önündeki tüm engellerin bertaraf edilmesi talebiyle; anti-sömürgeci ilkeyi esas alır ve bu eksende mücadele yürütür.

KKGM, Kürdistan mücadelesinin sahiplenilmesi, savunulması ve ilerletilmesi noktasında açık bir taraf olduğunu; bununla birlikte sadece ulusal özgürlüğü değil ulusal özgürlüğü için mücadele eden emekçi köylülerin, işçilerin ve tüm emekçi kesimlerin emeğinin de bu süreçte özgürleşmesi gerektiğini savunur.

KKGM, Kürdistan’da ve tüm dünyada hakim olan kapitalist üretim ilişkilerinin yarattığı emek sömürüsünün, ücretli köleliğin yıkılması, emeğin özgürleşmesi; uluslar arası burjuvazinin kar hırsıyla çıkardığı savaşların, işgallerin, kitlesel kıyımların, sefaletin, açlığın ve yoksulluğun son bulması talebiyle; anti-kapitalist ve anti-emperyalist ilkeyi esas alır ve bu eksende mücadele eder.

KKGM, Kürdistan’da komünist mücadeleyi örgütlü bir şekilde büyütmek isteyen kişi, grup ve çevrelere komünist gençlerin birlik olması çağrısıdır.

KKGM, tüm mücadelesine yön veren rehberin, bir eylem kılavuzu olarak gördüğü Marksist-Leninist ideoloji olduğunu, proletaryanın iktidar mücadelesinde proleter sınıfın gençliği olma görevine hazır olduğunu ilan eder.

 

***

CIVATA CIWANÊN KOMÛNÎS A KURDISTAN­(CCKK) Çıye Jı Bona Çı Hat Avakırın

Ev sedsala 21. Ku em tê de derbas dibin de parçebûyîna Kurdistanê û erêşen dagirker û mijokeran li her parçan berdevam e. pêngavên ku azadiye li Rojava û Başûr tên avêtin her car astengkirina desthiletdariya mijoker re rûbirû dimîne. Li Bakur û Rojhilatê Kurdistanê desthilatdariya mijoker, bi hovane erişî xwestekên gelemeyên rewa dike. Dewleta Tirk, çawa neyartiye li gelê me yî Bakur re dike li gele me yî Başûr re jî dike. Bi hêceta sosret teskereyên şer derdixe û şerê derveyî sînor dimeşîne. Bi qurtasî dewlata Tirk 100 sale wek pêşengiya wî dewleta Osmaniya li gorî xwezayiya mijokeriyê tevdigere. Lê bele Kurdistan ne Kurdistana bere ye Kurd jî ne Kurdên bere ne. Pêşve çûna dîrokî ji me re bi daneyên berbiçav dibêje ev sed sal ya Kurdan e. Sedsala 20. Ya têkçûne bû, ya 21. Jî ya serkeftine ye. Tespîta CCKK ya pirsgireka netewa Kurd ev e, ewil disalên 1900 an de bi aliye Osmaniya û dewleta Safeviyan dû re bi piştgiriya dewletên emperyalîs wek Firansa û îngilîz bi parçekirina dewlêtên dagirker re derket hole. Em wek ciwanên Kurdên komûnîst ên Bakûr, di têkoşîna gelê me azadiye de, ji bona çarenûsa xwe em bi hemû hêzê xwe amedene. Em wek ciwanên dewlata kolonya, xebatê xwe yên komûnîst; dinav gelê xwe de bi ev hişmendiya gele me kolonyaye,têkoşîna netew dimeşînin.  Bilêztirin pêwistiya statûya gelê me derdixe pêş û li ser bingeha xêza me ya bîrdozî em dibêjin li Kurdistanê em jî hene, li Kurdistanê ciwanên komûnîst jî hene!

Bê gûman di xebatên me yên polîtîk de herdem xala rojev a yekemîn çareserkirina  pirsgirêkên netewî û destkeftiyen netewî  we cih bigire. Ber ku di têkoşîna me de him azad kirina netew him jî azad kirina çînî heye, tevgerînen ciwanan li gorî nasnameya xwe çînî, pêş xistina polîtîkayen li gorî nasnameya çînî, tene bi mûdexeleya ciwanen komunîst û bi rêxistina tevgere ciwanan gengaz e. di ve xale de rêxistina CCKK, civata ciwanên xwe şoreşe de wek perpirsiyar dibînin û dixwazin pêşenga şoreşe bikin e. CCKK; rêxistina ciwanên li Kurdistanê ên xwedî nasname ya komûnîst, ên ku dixwazin têkoşîna şoreşe bikin e.

Giraniya gelî kurdistane ciwanin, piraniya ve gelî ya bê karin yan jî keda xwe wek salên 1800 an dibin şertên giran de bi meaşeya kem difroşin kardêran. Ciwanen me yên dixwînin jî di bin metirsiya pêşeroje de di demen xwe yî  valahî de wekî karker dixebitin. Li ser van rastiyen ku em ciwanên welatê kolon-bindestin, em bin zordariya dualî de em hatina konaxa raperîna dualî.

LI SER VAN PERSPEKTÎFEN BINGEHÎ

CCKK; wek rêxistina ciwanên Partiya Azadî û Sosyalîzmê hat avakirin. Bi avabûna CCKK re li Kurdistanê di nav refên rêxistinên ciwanan de rêxistinek zêde nabe, bi helwesta ya merksîst-Lenînîns bîrdozî-polîtîk û di çareserkirina azadiya netew de bi helwesta sosyalîst rêxistinek bi bekelorya û cûda ye.

CCKK; xwestekên ciwanên  a netewî, demokratîk, akademîk û aborî  xwedî derdikeve û diparêze. Lê têkoşîna xwe di sînorên bûrjûvaziya mijoker diyarkirî û di tavîzên mijokeriya ku me neçar hiştî de zîndan nake. CCKK; rêxistinek ên ku dibêjin pergala mijokeriye ra “êdî bese” ye.

CCKK; serfirazên demkî ne, ala xwe ji bona serfirazên mayinde ku serfirazên demkî jî di hundirê xwe de dihewîne bilindike. Pirsgirek û xwestekên rojane û demrêzî  di axêsa pêşxistina têkoşîna şoreşede nîqaş dike.

CCKK; Li hember çanda pişavtina bûrjûva  ku ciwanan li nirxên netew û çînî dûr dixe, temsîliyeta; komûmal, şoreşger, proleter û nirxên Kurdistanî derdixe pêş.

CCKK; li hember pesandina takeksiyê û mijogeriye ya bûrjûvaziye, şahsetiya civatî û Kurdistanî derdixe pêş. Jibona ciwan welat, netew û çîna xwe nasbike hewldide.

CCKK; pirsgireka netewa Kurd, bi hevgirêdana her çarparçeyan û li welat derxistina dagirkeran de dibine.

CCKK; ji bona li Kurdistanê mijokerî  hole rabe, bindestî dawî bibe, bona  belavkirina astengen ber azad bûna netewa Kurd; li ser bingeha prensîba antî-mijoker  têkoşîne dimeşîne.

CCKK; xwedî  têkoşîna Kurdistanê derdikeve û bona pêşketina têkoşîne hewldide. Têkoşîna xwe tene ne bona azadiya netew e. di ve pêvajoye de pêwîstiya azad bûna keda kedkar, gundî û karkerên jibona azadiya netew têkoşîn dane, diparêze.

CCKK; bi xwesteka hilweşîna desthiletdariya pergala têkiliyên hilberîna kapîtalîste  yên ku kedxwar û koletiya xercî li Kurdistanê û cîhane, azad bûna kede; bi xwesteka dawî hatina dagirkerî, komkûjî, rebenî û nezitî   ya ku bi biçavbirçîtiya qezencê ya burjuvaziya navnetewî derketiye hole; li gorî bingeha prensîba antî-kapîtalîst û antî-emperyalîst tevdigere û di ve axêse de têkoşîne dimeşîne.

CCKK; banga yekîtî li kes, kom û derdor ên ku dixwazin li Kurdistanê têkoşîna  komunîst wek rexistînî bikin e.

CCKK; bîrdoza Marksîs-Lenînîs wek nexşerê ya tevgera xwe dibîne û rêbera hemû têkoşîna xwe ye, di têkoşîna desthilatdariya proleterya de wek ciwanek çînî xwe erkdar û amede dike.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir