ÖSP: Ulusal, sınıfsal, cinsel baskıya karşı, kadınlar başta olmak üzere halkımızı/halklarımızı 8 Mart’ta sokaklarda, meydanlarda seslerini yükseltmeye çağırıyor!

ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM PARTİSİ

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NDE

Herkesi, kadın üzerindeki üçlü baskıya karşı mücadeleye çağırıyor!

ÖSP’li kadınlar;

Ulusal, sınıfsal, cinsel baskıya karşı, kadınlar başta olmak üzere halkımızı/halklarımızı 8 Mart’ta sokaklarda, meydanlarda seslerini yükseltmeye çağırıyor!

* 8 Mart’ta, her renk, her inanç ve kimlikten emekçi kadınlar,  cinsel-sınıfsal-ulusal baskı ve sömürüyü lanetlemek için meydanlarda olacaklar. Sen de katıl ve kadınlar üzerindeki her türlü baskı ve sömürüyü lanetle!

* Savaşların ağır yükünü çeken anne olarak, savaşa hayır de!

* Kadın üzerindeki cinsel baskı ve tacizi meydanlarda lanetle!

* Kürdistan’da ulusal baskıların en ağır yükünü çeken kadın olarak “Kahrolsun Şovenizm!” şiarını daha güçlü haykır!

* Bölge kapitalizminin ucuz iç gücü atölyesi haline getirtilen Kürdistan’da kadın üzerinde ağırlaşan sömürüye ve kölece çalışma koşullarına karşı mücadeleyi yükselt!

* Başta Avrupa olmak üzere yurtdışında yaşayan milyonlarca Kürt, Türk ve azınlıklardan kadınlarımız üzerindeki her türlü baskıya karşı mücadeleyi geliştir!

*Reklamlar başta olmak üzere kadının meta olarak kullanıldığı her sömürü alanına karşı tutum al!

 

Ezilen, Sömürülen Emekçi Kadınlar!

Biliyorsunuz;

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında 40.000 dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle başlattığı greve polisin saldırması ve onları fabrikaya kilitlemesinin ardından çıkan yangında çoğu kadın 129 işçi can vermişti.

26-27 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag’da düzenlenen 2. Enternasyonal’e bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihinde tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi. İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı, fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı, 1921‘deMoskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda gerçekleşti. Adı da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak belirlendi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etti.

1857 yılından günümüze, başta Kürdistan, Bangladeş, Hindistan, Çin, Kamboçya olmak üzere çok sayıda ülkede kadın işçilerin çalışma koşullarında ciddi bir ilerleme olmadı. Bugün eğer Vietnam-Çin-Kamboçya-Bangladeş hattında işçiler, özellikle de kadın işçiler aylık 80 dolara gün boyu çalışmak zorunda bırakılıyorlarsa, demek ki kadın işçilerin çalışma koşulları ortaçağ köleliliğini aşamamıştır!

ÖSP’li Kadınlar olarak;

– Kadın bedeninin, emeğin yeniden üretimi ve işgücünün genişlemesi için kadının kontrolü dışında bir üreme makinesi olarak görülmesine,

– Ev içi emeğin hala görünmez olmasına ve işgününün karşılığı ödenmeyen kısmı olarak kalmasına,

– Kadın işçilerin kadınlık ve analıktan kaynaklanan haklarını kullanamamasına,

– Kadınların aynı işi yapan erkeklere göre daha az ücret alıyor olmasına,

– Kadına istihdam ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmamasına ve kadın işi olarak görülen işlere yönelmeleri zorunlu kılınarak iş alanlarının ve ücretlerinin sınırlandırılmasına,

– Kayıt dışı ve güvencesiz çalışanların çoğunlukla kadın ve çocuk işçiler olmasına,

– En çok kadını etkileyen anadilde eğitimin yasaklı olmasına,

– Milyonlarca Kürdün savaş nedeniyle zorunlu göçe maruz bırakılıp, köklerinden, kültüründen ve yurdundan sürülerek yoksulluğa mahkum edilmelerine,

– LGBT bireylerinin cinsel yönelimlerinden ötürü ayrımcılığa, şiddete, tacize ve tecavüze maruz kalmalarına ve öldürülmelerine,

– Kapitalizmin ve devletin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan nüfus planlamasında kadın bedeninin ve doğurganlığının araçsallaştırılmasına,

– Kadının doğurganlıkla ilgili iradesine yönelik müdahalelere,

– Kadınların dini inancı, düşüncesi ve siyasi görüşü nedeniyle hak gaspına ya da ayrımcılığa uğramasına HAYIR demek için 8 Mart’ta mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!

Son on yılda yüzde 1.400 artan kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti lanetliyoruz!

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Kahrolsun Şovenizm!

Kahrolsun Kapitalizm!

Yaşasın Özgürlük ve Sosyalizm Mücadelemiz!

BU 8 MART’TA DA ALANLARDAYIZ!..

ÖSP’li Kadınlar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.