Devlet zorbalığının valileri, emniyet müdürleri, halklarımıza zulüm eden yetkiler suç işlediler. AKP hükümeti halklarımıza zulüm uyguladı, artık meşruiyet sorunuyla karşı karşıyadır. İstifa etsin, halklarımıza hesap versin!

Gençler, Kadınlar, İşçiler, Halklarımızın Değerli Evlatları!..

 

Taksim’de halka rağmen Topçu Kışlası yapılamaz!

Van/Erciş’te TOKİ’nin 200 bin ağaç katliamına hayır!

Betonlaşma serisi, 3. köprüye hayır!

İnançlı emekçi halkımızı “mücahitlerin müteahhitleşmelerini” sorgulamaya çağırıyoruz!

 

AKP hükümeti, ahlak adına insanların yaşam alanına nobranca müdahaleyi bir hak olarak görüyor! Buna hayır dediniz! Bu sesi güçlendirelim!

31 Mayıs 2013 günü/gecesi direnerek, onurlu mücadelemizle Taksim’i, bir kez daha kazandık.

Devlet tomasıyla, kimyasal gazlarıyla, aralıksız üzerimize 36 saat zulüm yağdırdı. Yılmadık, çünkü biz ulusal ve sınıfsal mücadele savaşının tecrübesiyle davrandık. 1 Mayıs 2013 “uluslar arası birlik, dayanışma, mücadele” günümüzde, Türk devletinin zorbalığını ve polis terörünü meşru mücadelemizin gücüyle zaten yenmiştik.

Uluslar arası kapitalist barbarlarla ortak olan Türk burjuvazisi, rantiyerler, bankalar, yandaş ve AKP ittifaklı holdingler doğal yaşam alanlarımıza, akarsularımıza, denizlerimize, ormanlarımıza karşı daha fazla rant hesabıyla pusuda bekliyorlar!

12 Eylül faşist darbecilerin anayasasına “karşıyız” demagojisini tekrarlayan AKP; 12 Eylülcü rejimden devşirdiği zihniyetle, başta işçilerin örgütlenmesine karşı olmak üzere emekçilerin, halklarımızın her türden örgütlenmesine karşı barikatlar oluşturdu.

On yıllardır ÖSY marifetiyle soruları yandaşlarına, yandaş kurumlarına servis etti. Cemaatlere sızdırılan KPSS sorularıyla devlet; yandaş kadrolaşmayla gericilik üzerinden yeniden dizayn edildi, örgütlendi.

AKP hükümeti, ahlak adına insanların yaşam alanına nobranca müdahaleyi bir hak olarak görüyor! “Alkol kullanma, ayran iç, metroda edepli ol, banklarda yan yana oturma, imam hatiplerden terörist çıkmaz” tarzında devamlı kendi yaşam tarzını dikte etti.

Anadolu kentleri, ormanları, doğal yaşam alanları yağma ve talanla karşı karşıya. HES’ler marifetiyle Anadolu büyük risk altında.

AKP rejiminin, Kürdistan’da halkımızın en alt birimdeki hak talebi bile tankla, topla, savaş uçaklarıyla karşılık buldu. Roboski ve benzeri onlarca katliam! Kürdistan coğrafyası; baraj, HES, bahanesiyle insansızlaştırmanın girdabında. TOKİ ormanları yok edip betonlaşmayı son hızla sürdürüyor. Van Erciş’te TOKİ, ormanları yok etmeye başladı.

Batıda, İstanbul’da, Ankara, İzmir’de üzerimize yağan biber gazları, polis zorbalığı, Dersim’de, Amed’de halkımızın üzerinde 30 yıldan beri daha şiddetli sürmesi, AKP ve devlet için rutin bir faaliyettir.

İstanbul, Artvin, Dersim, Şırnak’ta ormanlarımız, dağlarımız, doğal yaşam alanlarımız ritüel ve inanç değerlerimiz, Türk devlet şovenizminin ve AKP rantçılığının riski altındadır.

 

Kadınlar, emekçiler, halklarımızın yiğit gençliği!

 

Kentsel dönüşüm palavrasıyla ve riyakârlıklarla bu iktidar; ülkeyi halklar için zindana ve kendisi için dikensiz gül bahçesi yapmayı hedeflemektedir. Buna izin vermeyelim, vermeyeceğiz!

Görüldü ki zorbalık, zulüm baki değil. Meşru ve haklı mücadelemizi TAKSİM direnişi kılavuzluğunda, Türkiye ve Kürdistan semtlerine, sokaklarına, fabrikalarına, tarlalarına yayalım. Her alanda hayatımızı yeniden örgütleme zamanıdır.

Son TAKSİM direnişi gösterdi ki, zulme karşı isyan haktır, halklarımız bu hakkını kullanmıştır! Taksim’de halka rağmen AVM yaptıracak hiçbir güç yoktur!

Meydanlar, ormanlar, akarsular, sokaklar, denizler halklarındır. Halklarımızın kullanımına kapatılamaz!

Devlet zorbalığının valileri, emniyet müdürleri, halklarımıza zulüm eden yetkiler suç işlediler. AKP hükümeti halklarımıza zulüm uyguladı, artık meşruiyet sorunuyla karşı karşıyadır. İstifa etsin, halklarımıza hesap versin!

BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEMİZ SÜRECEK!

RANTA, ŞOVENİZME VE YAŞAM ALANLARIMIZA MÜDAHALEYE HAYIR!

 

ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM PARTİSİ

ÖSP

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.