Bu karar sadece hukukun değil insanlığın da katlidir çünkü 34 insanın kasten öldürülmesine “yapılacak bir şey yok kazaran oldu” deniyor.

Karar utanç vericidir, kabul edilemez, hazmedilemez!

Bu kararın halk diline tercümesi: Kürdü öldürmek serbest!

Genelkurmay Askeri savcılığı Roboski soruşturmasını tamamlayarak takipsizlik kararını verdi. Soruşturmada katliamın sorumlusu olarak adları geçen askeri personelle ilgili olarak “kovuşturmaya yer yok” dedi!

İbretlik kararda:

“TSK personelinin bahsi geçen TBMM ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kanunun emrini icra kapsamında kendilerine verilen görev gereklerini yerine getirdiklerini, görevi yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri dolaysıyla eylemleri hakkında kamu davası açılmasını gerektiren sebep bulunmadığı anlaşılmıştır” deniliyor!

Aslında bu kararla savcı katliamın sorumlularını tek tek açıkça tarif etmiştir! Şöyle ki:

Savaş uçağında silahı sivil halka ateşleyen personel emri yerine getirmiştir. Emiri ise, emir komuta zinciri içerisinde Genelkurmay vermiş ve Genelkurmay’da yetkisini “TBMM ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kanunun emrinden” alıyor demekle, katliamın sorumlularını tarif etmiştir. Bomba yağdıran asker suçlu ama esas emir veren Genelkurmay ve bağlı olduğu başbakanlık sorumludur demektir ki doğru bir tariftir.

Savaş uçakları Genelkurmayın emriyle hedef gözeterek bomba yağdırıyor 34 insan açıkça öldürülüyor ama olup biten bir “görev hatası olduğundan” kimse sorumlu tutulamazmış!

Böyle bir karar, yargı adına utanç verici olmanın ötesinde kararla Kürt halkıyla, hatta Türkiye halklarıyla alay edilmiştir. Dahası kararla, “devlet, adalet ve vicdan çökmüştür”! Ayrıca;

*Tam da hükümetin rüşvet ve yolsuzluk dosyaları altında bunaldığı, yeniden askere yüzünü dönmenin de ötesinde adeta Orduyu sığınacak liman olarak görmeye başladığı;

*Aynı AKP hükümetinin yine “fırtınayı atlamak” için Kürtleri koltuk değneği yapma arayışında olduğu;

*Balyoz ve Ergenekon davalarında “bağımsız” mahkemelerce verilmiş mahkumiyet kararlarına rağmen, hükümetin yasama yoluyla yeniden yargılama yolunu açmaya hazırlandığı;

*Dahası yolsuzluk ve rüşvet nedeniyle üzerinde oluşan basınç altında bunalan hükümetin gündem değiştirerek rahatlama çabalarına giriştiği bir süreçte Askeri savcı Roboski ile ilgili kararı açıklıyor: 34 insanı katleden savaş uçakları saldırısına “görev hatası” diyor!

Savaş uçakları hedef gözeterek onlarca insanı katletmesi kaza ya da “görev hatası” olamaz.

Bu karar sadece hukukun değil insanlığın da katlidir çünkü 34 insanın kasten öldürülmesine “yapılacak bir şey yok kazaran oldu” deniyor.

Karar utanç vericidir, kabul edilemez, hazmedilemez!

Kürt halkı bu davanın peşini bırakmayacak.

Yargılama sadece katliamda adı geçen askeri personeli değil Genelkurmay ve Başbakanı da kapsayarak sonuçlandırılmalıdır.

07-01-2014

Sinan Çiftyürek

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi

Genel Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.