“Türkiye halklarının kurtuluşu için girdiğimiz mücadele mutlaka başarıya ulaşacaktır. Bizler bu mücadelede şehit olan ne ilk ne de son devrimciyiz. Bir gider, Bin geliriz.”

Cellatlarının yüzlerine böyle haykırıyorlardı. Proletaryanın üç yiğit, üç onur abidesi. Tarih yapraklarının yeni bir günü müjdelediği 13 Mart’ta. Ege’nin şirin kenti İzmir’de, Buca cezaevinde.

13 Mart Kürt ve Türk proletaryasının mücadele tarihinde ölümü göze alarak savaşmanın, sosyalizm uğruna ölümü göğüslemenin de tarihidir aynı zamanda.

Cellatların korkudan titredikleri günün adıdır 13 Mart.

13 Mart ; tarihsel süreç ne denli çetin ve zorlu olursa olsun direnmekten başka yol olmadığının da göstergesidir.

Bugün her şeye inat sosyalizm ülküsünde ısrarlı ve komünist inancı taşımaya devam eden, halkların gerçek kurtuluşu olan sosyalizmde ödünsüz direnmenin adıdır 13 Mart.

13 Mart, üç genç işçi yoldaşımızın (İbrahim Ethem Çoşkun, Seyit Konuk, Necati Vardar) idam edilmeleriyle özelleşen bir gün değil artık… 13 Mart; Kürt ve Türk halklarının bağrında yetişmiş, İŞÇİ, GENÇ ve DEVRİMCİ özellikleriyle, sınıf onurunu yücelerde tutmak ve mücadele yolundaki kararlılıklarıyla, tüm devrim şehitlerini tavizsiz kişiliklerinde simgeleştirebilecek üç onurlu insanın genelleştirdiği bir gün…

Burjuvazi hem ulusal, hem uluslar arası alanda kapsamlı ve pervasızca bir saldırı içindedir. Bu saldırının bir cephesi halkımıza karşı, şimdi Afrin’de olduğu gibi, imha, işgal ve yok sayma politikasıdır.

Sınıfa yönelik cephesi ise özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırmadır. Bu bağlamda 13 Mart’ı anlamak ve anlatmak demek, bu süreçte mücadelemizi daha da güçlendirmek bize devrettikleri şanlı bayrağı daha geniş yığınlara taşıyarak, onların ideallerini en geniş yığınlara mal etmemiz. Burjuva ideolojisine karşı ve tüm saldırılara karşı daha tutarlı ve kararlı bir ideolojik ve örgütsel mücadele yürütmemizle mümkündür. Ve bugün her şeye inat sosyalizm ülküsünde ısrarlı ve komünist inancı taşımaya devam eden, halkların gerçek kurtuluşu olan sosyalizmde ödünsüz direnmenin adıdır 13 Mart…

İdam edilişlerinin 36. yıldönümünde anıları yolumuza ışık tutmaya devam ediyor ve edecek!

13 Mart 2018

ÖSP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir